English (UK)Magyar (HU)
Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet
free templates joomla

Navracsics Judit tudományos előadások

 

 

TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK


Nemzetközi konferencián


1995


1. Bilingvizmus az óvodáskorú gyermekek nevelésében. Bratislava, Szlovákia, 1995.
2. The Acquisition of a Third Language in Early Childhood. ESSE Conference, Glasgow,
UK, 1995.


1996


3. Phonetic-phonological development of trilingual children. 6th International Second
Language Acquisition Workshop. Balatonalmádi. 1996.
4. The Acquisition of Hungarian as a Third Language. VIIth International Congress for
the Study of Child Language. Istanbul, Turkey, 1996.
5. The ontogenesis of translation. Transferre necesse est, Budapest. 1996.


1997


6. Multilingual Awareness of Trilingual Children. 1st Symposium on Bilingualism.
Newcastle-upon-Tynes, UK, 1997.
7. Multilingual Development in Early Childhood. X. Kongres Psihologa Jugoslavije.
Serbia and Montenegro, 1997.
8. Speech Functions: Unitary or Separated Systems in Multilingual Development? 1st
Summer School of Psycholinguistics. Balatonalmádi. 1997.


1999


9. Vowel Sound Discrimination of Trilingual Children. 3rd Summer School of
Psycholinguistics, Veszprém-Balatonalmádi. 1999.
10. Metalinguistic Awareness of Trilingual Children. VIIIth International Congress for the
Study of Child Language. San Sebastian-Donostia, Spain, 1999.
11. The Code-Switching of a Trilingual Pair of Siblings. AILA'99. Tokyo, Japan, 1999.


2001


12. Word Association test among Bilinguals. Third International Symposium on
Bilingualism. Bristol. UWE. UK, 2001. pp. 55.
13. Cross-linguistic Influences in Early Third Language Acquisition. 2nd Symposium on
Trilingualism. Leeuwarden, The Netherlands, 2001.


2002


14. Functional Distribution of Languages in Childhood Trilingualism. 5th Summer
School of Psycholinguistics. Balatonalmádi. 2002.
15. Narratives in three languages. Joint Conference of the IX International Congress for
the Study of Child Language and the Symposium on Research in Child Language
Disorders. July 16 – 21 2002. University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin,
USA.


2003


16. A kétnyelvűség hatásai a szóelérésben. Párkány, Szlovákia, 2003.
17. The Mental Lexicon of Croatian–Hungarian Bilinguals. Croatian Applied Linguistics Congress. Opatija, Croatia, 2003.


2004


18. The Question of Control in bilingual speech control in different language modes. To the memory of Wolfgang von Kempelen (1734-1804). Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 2004.
19. A kétnyelvűség hatásai a lexikális elérésben. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Budapest, MTA. 2004.


2005


20. A kétnyelvűség pszicholingvisztikai megközelítésben. Nyitra, Szlovákia, 2005.
21. Colour-naming test among bilinguals. HUSSE Conference, Veszprém. 2005.
22. Word classes and the bilingual mental lexicon. 8th Summer School of Psycholinguistics. Balatonalmádi, 2005.
23. A kétnyelvűség pszicholingvisztikája. A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban. Szlovákia, Nyitra, 2005.


2007


24. The Bilingualism of Croats Living in Hungary. Croatian as First and Second Language. Zagreb, Croatia. 2007.
25. The emergence of early L3 lexicon: the first month. 10th Summer School of Psycholinguistics. Balatonalmádi. 2007.


2008


26. A gyermekkori kétnyelvűség előnyei a kétnyelvűségben. Neveléspolitika és pedagógiai gyakorlat a többnyelvűség kontextusában. Csíkszereda. 2008.
27. The Emergence of L3 Lexicon – the onset. AILA’2008, Essen, Germany.
28. Nyelv és identitás kérdései határon innen és túl. XV. Élőnyelvi Konferencia. Párkány, Szlovákia, 2008.


2009


29. Képalkotó eljárások és a kétnyelvű agy. Beregszász, Ukrajna, 2009.
30. Code-switching or language mixing? A solution or fusion? 11th Summer School of Psycholinguistics. Balatonalmádi. 2009.
31. Kódváltás és kódkeverés. Beszédkutatás 2009., Budapest


2010


32. Tartalom és forma kétnyelvűek kommunikációjában. XII. Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia. Dunaújváros. 2010.
33. Early childhood multilingualism and cognitive development. 12th Summer School of Psycholinguistics. Balatonalmádi. 2010.


2011


34. (and Sáry Gyula) Temporal aspects of acceptability judgments in bilingual sentence processing. 13th Summer School of Psycholinguistics. Balatonalmádi. 2011.
35. (and Sáry Gyula) Sex-related differences in bilingual sentence processing. Bilingvizem Konferencija. University of Ljubljana. Ljubljana. 2011.


2012


36. Early third language acquisition. PhD lecture. University of Groningen. 2012.
37. (and Sáry Gyula) Bilinguals or second language learners. 14th Summer School of Psycholinguistics. 2012.
38. (and Sáry Gyula) Slip of the eye. Does it exist? 14th Summer School of Psycholinguistics. 2012.
39. (and Sáry Gyula) Bilinguals or second language learners: written sentence processing. Tudomány Napja. Pannon Egyetem. 2012.
40. (and Sáry Gyula) Semantic and syntactic processing of bilinguals and second language learners. Linguistic and Literary Approaches to Speech, Text and Discourse. Constantine the Philosopher University. Nitra. 2012.
36. Multilingualism in Hungary with English. University of Innsbruck. 2012.

 


Hazai konferencián


1992


1. A TACT szövegelemző és behívó program bemutatása. II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Szeged.


1995


2. A korai kétnyelvűség. V. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Veszprém.
3. Többnyelvű gyerekek beszédének fonetikai sajátosságai. Beszédkutatás 95, Budapest. MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Laboratórium.


1996
4. A gyermekkori többnyelvűség szintaktikai kérdései. VI. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza.
5. Az anya-, család-és környezetnyelv többnyelvű gyerekek nyelvhasználatában. Gyermeknyelvi Napok, Veszprém.
6. A korai háromnyelvűség morfofonológiai kérdései. Beszédkutatás 96, Budapest. MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Laboratórium


1997


7. Szövegszintű vizsgálatok többnyelvű gyerekek körében. VII. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Budapest.
8. Többnyelvű gyerekek performancia vizsgálata. Tavaszi szél I. Doktorandusz világtalálkozó, Gödöllő, 1997.
9. Kétnyelvűvé válás gyermekkorban. Gyermeknyelvi Napok, Veszprém.
10. Kódváltás és kódkeverés többnyelvű gyermekek beszédében. I. Szegedi Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Szeged.


1998


11. Narratívák kialakulása a gyermekkori háromnyelvűségben. Tudomány Napja. VEAB, Veszprém.
12. Kódváltás a gyermekkori többnyelvűségben. VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Szombathely.
13. Többnyelvű gyerekek lexikális fejlődése. II. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Balatonalmádi.


1999


14. Kétnyelvűség: életkori tényezők. IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Veszprém.
15. „Jó lenne egy szakértőtől megtudni, hogy melyik az igazi anyanyelv.” Többnyelvűség és önazonosítás. Beszédkutatás 99, Budapest. MTA Nyelvtudományi Intézet.


2000


16. Szóasszociációs teszt kétnyelvűek körében. X. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Székesfehérvár, 2000.
17. A kétnyelvűek mentális lexikonának rendezettsége és a nyelvtanulás módjainak összefüggései Papp Ferenc 70 éves, Debrecen.
18. Fonetikai kapcsolatok a kétnyelvűek mentális lexikonában. Beszédkutatás 2000, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet.
19. Többnyelvűség és identitás. IV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Balatonalmádi.


2002


20. Bilingualism and cognition. Teaching methods in early second language acquisition. Veszprém, 2002.
21. A nyelvi relativitás többnyelvűek színmegnevezéses tesztjében. 2002.
22. A kétnyelvűek nyelvi viselkedése. XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely, 2002.
23. Szólehívás vizuális stimulus alapján – angol-magyar kétnyelvűek körében. Beszédkutatás 2002, Budapest, Nyelvtudományi Intézet.


2003


24. A többnyelvű mentális lexikon vizsgálata. 2003. XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Dunaújváros.
25. Többnyelvűvé válás gyermekkorban – sikerek, nehézségek. Habakukk Módszertani Napok. Budapest, 2003.
26. Hogyan jelenítik meg nyelvileg a képen ábrázolt való világot a többnyelvűek. VI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi.


2004


27. Kétnyelvű oktatás – A kétnyelvűség pszicholingvisztikai megközelítésben „Tantárgyak idegen nyelvű oktatásának pedagógiai alapjai” 30 órás tanár-továbbképzési program. Akkreditációs szám: OM 244/86/2003. Kétnyelvű Iskoláért Egyesület, ELTE Neveléstudományi Intézet. Budapest.
28. A pszichológiai tényezők, egyéni különbségek hatása a nyelvtanulásban; affektív elemek. „Az idegennyelv-tanulás elméleti és gyakorlati kérdései a nyelvi előkészítő évfolyamon”. OM. Pilisborosjenő.
29. Önkorrekció a kétnyelvű beszédprodukcióban. VII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Balatonalmádi.


2005


30. A kétnyelvű mentális lexikon szófaji rendezettsége. MANYE-konferencia: Miskolc.
31. A korai második nyelvelsajátítás pszicholingvisztikai háttere. Habakukk-konferencia: Budapest.
32. A korai és a késői kétnyelvű mentális lexikon rendezettsége. Beszédkutatás 2005: Budapest, MTA NYTI
33. A kétnyelvűség pszicholingvisztikai megközelítésben. Mentális lexikon, kódváltás. Budapest, ELTE, Kéttannyelvű Iskolákért Egyesület.


2006


34. Mi teszi kétnyelvűvé a kétnyelvűt? MANYE Kongresszus. Gödöllő.
35. Kommunikációs stratégiák a kétnyelvűek beszédprodukciójában. IX. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Balatonalmádi.


2007


36. A kétnyelvű gyermekek nyelvi fejlődésének sajátosságai. Magyar nyelven Európában II. To

vábbképzés a Kárpát-medencén kívül élő anyanyelvi oktatók számára. Budapest, Balassi Intézet.
37. A gyermekkori kétnyelvűség. Magyarországi Németek Egyesülete. Nagyberény.
38. A kétnyelvűek beszédprodukciója különböző beszédhelyzetekben. Beszédkutatás 2007. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.


2008


39. Kétnyelvűség és iskoláztatás. Lauder Javne Iskola.


2009


40. Kódváltás és kódkeverés a kétnyelvűek spontán beszédében. Beszédkutatás 2009. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.


2010


41. Tartalom és forma kétnyelvűek beszédprodukciójában. XII. Dunaújvárosi Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia.
42. A korai gyermekkori kétnyelvűség és a kognitív fejlődés. 12th Summer School of Psycholinguistics. Balatonalmádi, 2010.


2011


43. (és Sáry Gyula) Magyar-angol kétnyelvűek mondatértési sajátosságai – a nemek tükrében. Beszédkutatás 2011. Budapest, MTA.
44. A kommunikáció sikertényezői a kétnyelvűségben. Szegedi Tudományegyetem. Évadnyitó előadás. 2011.
45. (és Sáry Gyula) Magyar párú írott nyelvi kétnyelvűség. Kárpátaljai Napok, Veszprém. 2011.


2012


46. A kétnyelvű gyermek. Konferencia a magyar mint származás- és idegen nyelv külföldi tanárainak. Kodolányi Főiskola. Székesfehérvár. 2012.
47. Szemantikai értés – kulturális értés a második nyelvben. Kutatók Éjszakája. Veszprém, PE, 2012.