English (UK)Magyar (HU)
Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet
free templates joomla

Felvételi tájékoztató

Az alkalmazott nyelvészet mesterszakon (MA) olyan szakembereket képzünk, akik az egyén és a társadalom nyelvvel kapcsolatos problémáinak megoldására szakosodtak. Olyan nyelvészeti és módszertani ismeretekkel felvértezve kerülnek ki diplomásaink, amelyekkel a modern kor követelményeinek nyelvi kihívásait próbálják megoldani.

A legfrissebb kutatási eredményeken alapuló tudást nyújtjuk arról, miként működik a(z) (egy, két és több) nyelv

- az agyban,

- a társadalomban,
- a mindennapi kommunikációban.

 

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek, akiket az alábbiak érdekelnek: 

 az első- és második nyelvelsajátítási, kétnyelvűségi kutatások; 

a nyelvi szocializáció;

a civil és a politikai szféra számára egyaránt érdekes médianyelvészeti elemzések;

nyelvtervezés a többségi és kisebbségi nyelv (nemzetiségi, környezeti, regionális) vonatkozásában;

szerkesztés, lektorálás, nyelvi tanácsadás;

ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozása;

nyelvészeti kísérletek kidolgozása, kivitelezése;

kísérleti eredmények feldolgozása, stattisztikai elemzése, értékelése;

tanulmányok doktori képzésben történő folytatása.

     Végzősünkként számos elhelyezkedési lehetőség áll nyitva előtted:

- tudományos pálya – jelentkezhetsz PhD képzésre, felkészítünk rá; 

- nyelvi-kommunikációs tanácsadás;

 - szóvivői tevékenység;

- igazságügyi nyelvész;

- nyelvhasználatára vonatkozó szakreferens;

- média;

és még sorolhatnánk...

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni):

 - Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a romológia és a szlavisztika alapképzési szakok.

- Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és a szabad bölcsészet alapképzési szakok.

- Egyéb főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A felvételi menete

A felvételi interjú formájában történik, amely során a jelentkező találkozik a Felvételi Bizottsággal. A 20-30 perces interjú során a jelentkező beszámol eddigi tanulmányairól, szakdolgozati témájáról, annak eredményeiről, jövőbeli terveiről. A felvételi pontszámba beszámítanak az eddigi tudományos eredmények: konferenciarészvétel, TDK vagy OTDK helyezés, publikációs tevékenység. A tudományos tevékenység bizonyítására az igazolások és/vagy a publikációk fénymásolatait be kell mutatni a Bizottságnak.