English (UK)Magyar (HU)
Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet
free templates joomla

Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék

 

 

 

Az Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék 1993-ban prof. dr. habil. Lengyel Zsolt egyetemi tanár (2010 októberétől professor emeritus) vezetésével alakult meg. 2009 óta prof. Navracsics Judit egyetemi tanár vezeti. Az intézet fő feladata a magyar alapszakon belül választható Nyelvmentor szakirány, valamint az Alkalmazott nyelvészeti mesterszak, illetve a Nyelv- és beszédfejlesztő tanár mesterszak gondozása, működtetése. A nyelvtanulást, a nyelvelsajátítást, illetve a nyelvhasználatot részben általános lingvisztikai (nyelvészeti), pszichológiai és szociológiai tényezők irányítják, részben egyedi nyelvhez kötött jelenségek. A tanszék a szóban forgó folyamatokat a pszicholingvisztika, a szociolingvisztika és a neurolingvisztika segítségével igyekszik a hallgatók számára világosabbá tenni.

Az intézeti tanszéken az oktatás mellett intenzív kutatói, publikációs és konferenciaszervezési tevékenység folyik. Főbb kutatási területek:

• első és második nyelvelsajátítás;
• kétnyelvűség;
• mentális lexikon.

Az intézet évente megrendezi a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem nemzetközi konferenciát, és szerkeszti az Alkalmazott Nyelvtudomány ERIH PLUS listás online folyóiratot.
Hallgatóinkat támogatjuk a tudományos diákköri tevékenységben, aminek eredményeként rendszeresen részt vesznek és helyezéseket érnek el a hallgatóknak szervezett konferenciákon (FIKUSZ, TDK, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek Országos Találkozója).

2002-ben kidolgoztuk, és 2009-ben a Közös Európai Referenciakeretnek megfeleltettük a Pannon Nyelvvizsgarendszert  angol és német nyelvből.

2016 tavaszától a Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola és az Applied Linguistics MA in English széles kurzuskínálattal, hazai és nemzetközi oktatói gárdával várja a hallgatókat.