English (UK)Magyar (HU)
Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet
free templates joomla

Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék

A Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának időrendben a második tanszéke, az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 1993 szeptemberében alakult dr. Lengyel Zsolt vezetésével. A tanszék feladata kezdetben a nyelvtanárképzés azon szakmai komponenseinek oktatása volt, amelyek konkrét nyelvtől függetlenek, így az önálló szak indulásáig az angol, német, francia és magyar szakos hallgatóknak oktattunk pszicholingvisztikát, szociolingvisztikát, neurolingvisztikát, alkalmazott nyelvészetet, valamint speciális kollégiumok formájában gyermeknyelvet, kétnyelvűséget, nyelvpolitikát és nyelvi jogokat. 2002 szeptemberétől önálló alkalmazott nyelvészet szakkal rendelkezünk, amely az osztatlan képzésben nyelvszakkal párosítva 4 éves egyetemi bölcsészvégzettséget nyújtott. 2005-ben a Bolognai-folyamat szellemében kidolgoztuk és 2006-tól indítottuk a magyar alapszakon belüli Nyelvmentor szakirányt, 2009-től pedig az Alkalmazott nyelvészet bölcsész mesterszakot. 2011-ben sikeres akkreditáció után indítottuk az első Nyelv- és beszédfejlesztő tanári MA szakunkat.

A tanszék vezetője 1993-tól 2009-ig Prof. Dr. Lengyel Zsolt volt, majd 2009-től Prof. Dr. Navracsics Judit.

A tanszék a doktori képzésben is intenzíven részt vett: Pszicholingvisztikai alprogramot működtetett 2005 és 2011 között, fokozattal végzett hallgatóink száma: 6, közülük kettő (Dr. Bátyi Szilvia és Dr. Vígh-Szabó Melinda) már intézetünk oktatója. 2015 áprilisában benyújtottuk akkreditációra a Többnyelvűség Nyelvtudományi Doktori Iskola dokumentációját. A doktori iskola képzése a 2015/2016-os tanév tavaszi féléve óta angol és magyar nyelven folyik, a képzés népszerűségét a jelentkezők számának erőteljes növekedése is mutatja.

Az intézet évente megrendezi a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem nemzetközi konferenciát, és szerkeszti az Alkalmazott Nyelvtudomány ERIH PLUS listás online folyóiratot.